G e r a r d S t a a l s | P h o t o g r a p h y
communicatie in beeld

Welcome to my website.Take your time to look around. The images shown on the homepage are personal favourites, mostly autonomous work. Al important information on this site will be displayed in English and Dutch. Want to see more of my work, take a look at my social media pages or click the camera icon, top right, to visit my documentary /conceptual photography website. If you want additional information you can reach me through the contact page.

Thanks for visiting.

Welkom op mijn website. Neem gerust de tijd om rond te kijken. De beelden op de homepage zijn persoonlijke favorieten, meestal vrij werk. Alle belangrijke informatie op deze site wordt zowel in Engels als Nederlands weergegeven. Wilt u meer van mijn werk zien, neem dan een kijkje op mijn social media pagina's of klik op het camera icoontje, rechts boven, om naar mijn documentaire / conceptuele fotografie website te gaan. Voor meer informatie kunt u mij bereiken via de contactpagina.

Bedankt voor uw bezoek.

Site still under construction, new content will be added regularly.

Site nog in aanbouw, nieuwe inhoud wordt regelmatig toegevoegd.

Member of / Aangesloten bij:

descriptive text